Żaden produkt nie zawiera glikolu butylowego

Lepsze dla Twojego zdrowia - przy tej samej i lepszej wydajności produktu

„Buzil rozpoczął zmianę zastępując glikol butylowy we wszystkich swoich produktach dwa lata temu. Wszystkie nasze produkty od ponad roku są wolne od glikolu butylowego – z taką samą, a w niektórych przypadkach nawet lepszą wydajnością.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkownika i ochrona środowiska. Dlatego decyzja o usunięciu glikolu butylowego z produktów została podjęta wcześnie. W ten sposób przewidzieliśmy możliwą zmianę prawną w klasyfikacji, a także dokument informacyjny dotyczący glikolu butylowego wydany przez IHO, BG Bau i Federalne Stowarzyszenie Branży Czyszczenia Budynków z grudnia 2021 r. Zainteresowane strony opowiadają się również za inną klasyfikacją glikol butylowy.