Zrównoważony rozwój

Czysta sprawa

Zrównoważony rozwój jest w firmie Buzil rodzinną tradycją.

Od ponad stu lat Buzil pozostaje w rodzinnych rękach. Dzisiaj firma prowadzona jest przez Isabell Janoth i Klausa Karla. Z długiej tradycji firmy wywodzi się dążenie do jak najlepszego połączenia ekologii i ekonomii. Rezultatem tej filozofii jest między innymi ekologiczna edycja Planta®.

Zaangażowanie Buzil w zakresie zrównoważonego rozwoju wychodzi jednak w znacznym stopniu poza projektowanie produktów. Już w 2002 roku po raz pierwszy miała miejsce certyfikacja naszego systemu zarządzania jakością według DIN EN ISO 14001. Oprócz tego od 1995 roku angażujemy się w dobrowolne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska w ramach Paktu Środowiskowego Bawarii. 

Poszanowanie i ochrona środowiska są zakorzenione w naszych wartościach korporacyjnych i stanowią integralną część wytycznych, które determinują nasze codzienne działania. Odpowiedzialność za ochronę środowiska wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i z tego względu jest to istotny element naszych programów szkoleniowych. W ramach szkolenia zwiększamy świadomość znaczenia odpowiedzialnego, proekologicznego zachowania na każdym stanowisku pracy. 

Zastosowanie koncentratów i systemów dozujących znacząco zmniejsza zużycie zasobów. Zarówno nasze przemyślane pojemniki, systemy pozycjonowania i dozowania oraz mechaniczne i elektroniczne pompy, jak i urządzenia dozujące umożliwiają ekonomiczne oraz ekologiczne dozowanie. Mniej materiałów opakowaniowych, a tym samym mniejsze wolumeny transportu, dodatkowo zautomatyzowane i racjonalne procesy produkcyjne zapewniają kontrolowane zużycie oraz oszczędności wody i energii, jak również przyczyniają się do osiągnięcia korzystnego bilansu CO2. Wymogi ustawowe traktujemy jako wymagania minimalne – tam, gdzie to możliwe, staramy się osiągać lepsze normy.

Istotnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialne postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Centralne narzędzie przekazu stanowią opracowywane przez nas informacje dotyczące ochrony środowiska. Na ich podstawie, przy zastosowaniu trzech najistotniejszych wskaźników analizy ścieków, oblicza się dokładne zanieczyszczenie ścieków w odniesieniu do każdego produktu. W rezultacie zapewniamy użytkownikom wyjątkowy poziom transparentności. Przy wyborze surowców kładziemy duży nacisk na tolerancję ekologiczną. Dzięki efektywnej strategii rozwoju analizujemy wykorzystywane zasoby pod kątem możliwości ich zastąpienia ekologicznymi substytutami, np. surowcami odnawialnymi. Efektywne szkolenia dotyczące zastosowania i produktów, jak również kompetentne doradztwo i obsługa zapewniają korzystne dla środowiska, ekonomiczne, wysokiej jakości rezultaty przy codziennym czyszczeniu.

Dzień po dniu pracujemy mając na uwadze wizję przyszłościowych rozwiązań w zakresie utrzymania czystości. Inaczej mówiąc pracujemy nad perfekcyjną czystością w myśl zrównoważonego rozwoju.

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące polityki ochrony środowiska w Buzil, skontaktuj się z naszym działem ds. Ochrony środowiska T +49 (0) 8331 930-6

Certyfikaty

System zarządzania ochroną środowiska według DIN EN ISO 14001:2015

System zarządzania ochroną środowiska według DIN EN ISO 14001:2015 określa wymagania dotyczące planowania, wykonania i kontroli działań przedsiębiorstwa mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz długoterminową gwarancję realizacji założonych celów związanych z działalnością i ochroną środowiska.

Wyróżnienia

EU Ecolabel

Ekoznak jakości EU Ecolabel dla produktów Buzil edycji Planta® i Indumaster®

Europejski znak ekologiczny stosowany w Unii Europejskiej w celu wyróżnienia produktów i usług o mniejszym wpływie na środowisko niż ich odpowiedniki. Są one kontrolowane na podstawie rygorystycznych kryteriów ekologicznych i oceny przydatności. To wyróżnienie jest międzynarodowym znakiem jakości stosowanym do jednolitego oznaczania przyjaznych dla środowiska produktów i usług.

Austriacki znak ekologiczny

Austriacki znak ekologiczny przyznany wszystkim produktom edycji Planta® i Indumaster® firmy Buzil

Austriacki znak ekologiczny jest przyznawany za najwyższą jakość produktu pod względem ochrony istot żywych i środowiska, jasną i przejrzystą informację, siłę przekazu, politykę proekologiczną bazującą na samoświadomości ekologicznej przedsiębiorstwa, wysoki poziom współpracy i optymalną obsługę. Logo austriackiego znaku ekologicznego symbolizuje elementy środowiska: ziemię, wodę, naturę i powietrze.

Akcie Środowiskowym landu Bawarii

Buzil – członkostwo w Pakcie Środowiskowym landu Bawarii

Pakt Środowiskowy stanowi wzorcowy model opartej na współpracy ochrony środowiska. Propaguje on dobrowolne działania bawarskich przedsiębiorców zmierzające do ochrony środowiska i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.