Informacje do pobrania

Tutaj dostępne są pliki do pobrania z aktualnymi informacjami na temat naszych produktów:

Katalogi, broszury i ulotki


Pliki do pobrania

 

Wskazówki i porady

Praktyczne wskazówki dotyczące profesjonalnego czyszczenia budynków powinny być pomocne przy codziennych pracach porządkowych. Tutaj można uzyskać potrzebną pomoc, instrukcje dotyczące zastosowania i listy kontrolne. 
 

Pliki do pobrania

Dokumenty GHS/CLP

Celem GHS (Globally Harmonised System) jest stworzenie globalnie jednolitego systemu klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, np. detergentów. W Europie realizuje się to poprzez rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging). Założeniem jest informowanie użytkowników o możliwych zagrożeniach w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z produktami. Bezpieczeństwo produktów i ich klasyfikacja to według nas nie tylko zwykła zgodność z przepisami prawnymi. Oznaczając nasze produkty, kierujemy się zasadą: „W razie wątpliwości priorytet ma bezpieczeństwo użytkownika”.

Nowe oznaczenia wg GHS/CLP – tutaj znajdziesz dokładniejsze informacje i dokumenty do pobrania.

Pliki do pobrania

Karty danych technicznych, karty charakterystyki i instrukcje obsługi

Do informacji

 

Wyróżnienia i certyfikaty

Dobrze zorganizowane zarządzanie jakością i ochroną środowiska jest niezbędne, aby sprostać wysokim wymaganiom rynku i klientów. Uzyskane przez nas certyfikaty potwierdzają i dokumentują wysokie standardy obowiązujące w firmie Buzil.

Pliki do pobrania