Jakość

System zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001:2015 definiuje niezbędne środki, które muszą wdrażać przedsiębiorstwa, aby spełnić wymagania klientów oraz standardy dotyczące jakości produktów i usług.

Zarządzanie jakością

Świadomość jakości, odpowiedzialność za środowisko, zorientowanie na usługi to nierozerwalne elementy w firmie Buzil. 

Buzil jest niezawodnym partnerem dostarczającym najwyższej jakości skuteczne produkty czyszczące, pielęgnacyjne, higieniczne i dezynfekujące. Priorytetem firmy są nieustanny rozwój, wysoki poziom jakości produktów, systematyczne kształtowanie i optymalizacja pełnego zakresu usług. Przy tym odnoszące sukcesy na międzynarodowym rynku przedsiębiorstwo koncentruje się na jednym celu, jakim jest zadowolenie klientów i użytkowników. 

Już przed ponad dwudziestoma laty miała miejsce certyfikacja według DIN EN ISO 9001, a tym samym wdrożenie sprawnego systemu zarządzania jakością. Zachowujemy najwyższe standardy w odniesieniu do naszych produktów, jak również wszystkich towarzyszących im aspektów działalności, takich jak relacje z naszymi partnerami biznesowymi, usługi dla klientów oraz zorientowane na przyszłość i środowisko badania i rozwój. Ponadto, optymalizując zarządzanie reklamacjami, zapewniliśmy wysoką jakość i transparentność obsługi zapytań oraz zażaleń klientów. Mamy świadomość, że wyzwaniom rynku można sprostać tylko dzięki takiej holistycznej perspektywie. 

W naszym rozumieniu jakości świadomie wykraczamy poza zasady zdefiniowane w normie EN ISO 9001:2015. Kierujemy się nie tylko zewnętrznymi miernikami, lecz przede wszystkim standardami, które sami sobie narzucamy. W ten sposób chcemy przewyższyć oczekiwania naszych klientów i konkurentów.  

Decydującym czynnikiem na drodze do osiągnięcia takiego poziomu jakości są nasi pracownicy. Wspólny punkt widzenia odnośnie do strategii zarządzania jakością stanowi podłoże nieprzerwanego procesu optymalizacji i rozwoju jakości oraz wydajności produktów i usług, którego celem jest osiągniecie wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Zamiast abstrakcyjnego systemu zarządzania liczy się dla nas indywidualne zaangażowanie każdego pracownika i współpraca wszystkich działów przedsiębiorstwa.

We wrześniu 2019 Buzil ponownie pomyślnie przeszedł audyty nadzoru w zakresie certyfikacji ISO systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Ponadto system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został zatwierdzony bez żadnych odstępstw zgodnie z nową normą ISO 45001:2018.  

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące jakości i polityki bezpieczeństwa pracy w Buzil, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem zarządzania jakością lub przedstawicielem ds. Bezpieczeństwa pracy

T +49 (0) 8331-930 6

Wyróżnienia i certyfikaty

System zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001:2015 definiuje niezbędne środki, które muszą wdrażać przedsiębiorstwa, aby spełnić wymagania klientów oraz standardy dotyczące jakości produktów i usług.

System zarządzania środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001

System zarządzania środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001 określa niezbędne środki, które przedsiębiorstwa muszą wdrożyć, aby poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska, wypełnić zobowiązania prawne i inne oraz osiągnąć cele środowiskowe.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą DIN ISO 45001:2018

Norma DIN ISO 45001:2018 jest od 2018 roku uznawaną na całym świecie normą dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.