Praca i rodzina

Praca czy rodzina? Praca i rodzina!

Granice między życiem zawodowym a prywatnym są pod względem czasowym coraz bardziej płynne. Jesteśmy świadomi zmian w koncepcji wartości społecznych i wyzwań związanych z rozwojem demograficznym i upatrujemy w nich swoją szansę. Zdrowie naszych pracowników i ich bezpieczeństwo w miejscu pracy są dla nas szczególnie ważne.  

Aktywnie wspieramy naszych pracowników w ich sprawach rodzinnych oraz socjalnych i chcemy poprawić równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym, np. organizując opiekę dla dzieci lub wymagających pomocy członków rodziny.

Rodzina i praca to dwa zasadnicze aspekty życia, które wymagają wzajemnego wsparcia. Sfera rodzinna i zawodowa uzupełniają się. Dlatego stworzyliśmy całą paletę warunków ramowych, które ułatwiają pogodzenie życia prywatnego i zawodowego. 

Kluczowym czynnikiem pomyślnego rozwoju Buzil są innowacyjni, kreatywni, elastyczni, zmotywowani i niezawodni pracownicy. Nasze prorodzinne oferty stwarzają klimat, który daje poczucie pewności i wsparcia w zorientowanej na przyszłość firmie. To umożliwia satysfakcjonujące życie zawodowe i prywatne.

Aktywny udział w inicjatywach:

Aktywny udział w inicjatywach:

Dzięki inicjatywie „Rodzina kluczem do sukcesu” niemieckie Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny jednoczy się z najważniejszymi niemieckimi stowarzyszeniami branżowymi (BDA, DIHK, ZDH) i Federacją Niemieckich Związków Zawodowych (DGB), aby przyjazne rodzinie miejsca pracy stały się znakiem firmowym niemieckiej gospodarki.

Inicjatywa Bawarskiego Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Integracji: Celem jest stworzenie warunków do awansu zawodowego kobiet, budowanie prorodzinnej kultury korporacyjnej oraz ustanowienie polityki personalnej zorientowanej na fazy życia. Do kwietnie 2017 r. spółki IFGE Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH we współpracy z pme Familienservice GmbH będą szkolić i wspierać zainteresowane bawarskie przedsiębiorstwa w stwarzaniu warunków do przyjaznej kobietom i rodzinom przyszłości.

Aby kontynuować dążenia do poprawienia równowagi między rodziną a karierą w Bawarii oraz zmotywować do tego świat biznesu i społeczeństwo, zawiązane zostało partnerstwo między rządem Bawarii a bawarskimi firmami. Bawarski pakt na rzecz rodziny podjął się pełnić rolę punktu kontaktowego, przewodnika i pierwszego doradcy w kwestii pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym. W maju 2016 r. firma Buzil oficjalnie została setnym członkiem bawarskiego paktu na rzecz rodziny.