Informacje prawne

Informacje prawne

Ograniczenie odpowiedzialności

Warunki korzystania odnoszą się wyłącznie do obecności w Internecie spółki BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG. Treści tej strony zostały opracowane i wybrane z największą starannością. Jednak operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność stron oraz udostępnianych treści. Buzil bezpłatnie udostępnia ofertę online. Nie ma wymogu stałej dostępności oferty w Internecie.

Zewnętrzne linki

Strona internetowa zawiera odesłania do innych stron internetowych, na których treść operator nie ma wpływu. Z tego względu nie ponosi on za nie odpowiedzialności. Za treść i dokładność prezentowanych informacji odpowiada dostawca danej powiązanej witryny internetowej. W czasie tworzenia łącza nie były znane żadne naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o takim naruszeniu link zostanie bezzwłocznie usunięty.

Prawa autorskie

Informacje publikowane na tej stronie internetowej, opracowania i przekazywane informacje, jak również struktura tej witryny są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkiego rodzaju powielanie, przetwarzanie, dystrybucja, przechowywanie i jakakolwiek inna forma wykorzystania wykraczająca poza granice prawa autorskiego wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG. Nieuprawnione kopiowanie i/lub przechowywanie informacji zawartych na tych stronach internetowych jest zabronione i karalne.