Karty danych technicznych, charakterystyki, inst. obsługi

KARTY DANYCH TECHNICZNYCH

zawierają dokładny opis właściwości i możliwości zastosowania produktu. Zawsze aktualne dane techniczne produktów Buzil można pobrać na odnośnych stronach informacyjnych.

KARTY CHARAKTERYSTYKI

dostarczają profesjonalnym użytkownikom środków chemicznych następujące informacje: tożsamość produktu, występujące zagrożenia, zasady bezpiecznego użytkowania i środki prewencyjne do zastosowania w przypadku zagrożenia. Aktualne karty charakterystyki produktów Buzil są dostępne do pobrania na odnośnych stronach informacyjnych.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

oprócz wiadomości dotyczących procesów roboczych muszą one również zawierać informacje na temat materiałów, urządzeń, maszyn, sprzętu ochrony osobistej itd. Opracowanie tych dokumentów jest zasadniczo obowiązkiem przedsiębiorcy i po złożeniu podpisu przez operatora lub przełożonego stają się one wiążące dla pracowników. Mają również znaczenie w odniesieniu do prawa pracy. Te przykładowe instrukcje obsługi produktów Buzil można dostosowywać i uzupełniać według potrzeb danego przedsiębiorstwa. Edytowalny wzór instrukcji obsługi naszych produktów można pobrać na odnośnej stronie informacyjnej.