Dokumenty GHS/CLP

Celem GHS (Globally Harmonised System) jest stworzenie globalnie jednolitego systemu klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, np. detergentów. W Europie realizuje się to poprzez rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging). Założeniem jest informowanie użytkowników o możliwych zagrożeniach w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z produktami. Bezpieczeństwo produktów i ich klasyfikacja to według nas nie tylko zwykła zgodność z przepisami prawnymi. Oznaczając nasze produkty, kierujemy się zasadą: „W razie wątpliwości priorytet ma bezpieczeństwo użytkownika”.