Polityka ochrony danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Z tego względu pragniemy poinformować o polityce ochrony danych w Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG.

Naturalnie przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o telemediach (TMG) oraz innych zapisów prawnych o ochronie danych. Można nam zaufać w kwestii bezpieczeństwa osobistych danych! Strona internetowa Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych jest zabezpieczona przed uszkodzeniem, zniszczeniem danych lub nieuprawnionym do nich dostępem.

Pozyskiwanie danych osobowych

Zasadniczo korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Mogą one jednak okazać się potrzebne do realizacji naszych usług. Dane osobowe są pozyskiwane tylko w wyniku ich dobrowolnego przekazania w ramach wymiany wiadomości poprzez e-mail. Wówczas wykorzystujemy te dane bez osobnej zgody wyłącznie do celów związanych z realizacją i przetwarzaniem zapytań.

Wizyty na naszych stronach internetowych są odnotowywane. Zasadniczo rejestrowane są następujące wykorzystywane przez komputer użytkownika dane: [zanonimizowany] adres IP, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny komputera, jak również odwiedzane strony. Zwykle nie jest możliwe powiązanie tych danych z określoną osobą; nie jest to też naszym zamiarem. Te dane są pozyskiwane jedynie w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty internetowej. Nie wykonujemy analiz danych innych niż te, które są potrzebne do celów statystycznych w [zanonimizowanej] formie. Nie są również tworzone ani przetwarzane profile przeglądania stron.

Ponadto dane osobowe są zachowywane tylko wtedy, gdy zostają podane dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełniania ankiety lub ogłoszenia konkursu. W takich przypadkach osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem formularzy informacyjnych i kontaktowych o celu pozyskiwanych w nich danych.

Te dane nie są wykorzystywane komercyjnie. Ich analiza służy jedynie do tworzenia statystyk i optymalizacji naszej oferty internetowej. W tym celu tworzymy profil użytkownika pod pseudonimem. Nie jest tworzone powiązanie między kryjącą się pod pseudonimem osobą a danymi. Po ich wykorzystaniu dane zostają usunięte. Ich trwałe zachowanie jest wykluczone. Zawsze istnieje możliwość niewyrażenia zgody na pozyskiwanie, zapisywanie i przetwarzanie danych.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych

Dane osobowe, przekazane nam poprzez stronę internetową lub e-mail (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie na potrzeby wymiany korespondencji i tylko do celów, dla których zostały one nam udostępnione. Ponadto będą one przez nas wykorzystywane do tworzenia okazjonalnych ofert, w których będziemy informować o nowych produktach, usługach i innych ewentualnie interesujących ofertach. Oczywiście zawsze istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas tych danych.

Zebrane na tej stronie internetowej informacje są przekazywane właściwej jednostce w ramach naszej grupy przedsiębiorstw. Ponadto zapewniamy, że dane osobowe nie zostaną przekazane stronie trzeciej, o ile nie będziemy do tego prawnie zobowiązani lub wcześniej zostanie wyrażona na to zgoda. W zakresie, w jakim współpracujemy z usługodawcami przy realizacji i obsłudze procesów przetwarzania danych, warunki umowy są regulowane na podstawie postanowień federalnej ustawy o ochronie danych.

Użycie plików cookies

Do gromadzenia i przechowywanie danych wykorzystujemy również tzw. pliki cookies. Są to małe pakiety danych, które na nasze polecenie są wysyłane do urządzenia końcowego. Nie powodują one żadnych szkód. Nie zawierają wirusów ani nie umożliwiają śledzenia. Stosowane są dwa rodzaje cookies. Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookies umożliwiają rozpoznanie użytkownika, który ponownie wywołuje stronę po jej uprzednim opuszczeniu. Cookies umożliwiają poznanie wzorów zachowań użytkownika do celów określonych powyżej i w odpowiednim zakresie. Optymalizują one również przeglądanie naszych stron internetowych. Również te dane są pozyskiwane w zanonimizowany sposób lub przy użyciu pseudonimu. Można skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób uniemożliwiający zachowanie naszych cookies w urządzeniu końcowym lub powodujący usunięcie już istniejących cookies.

Prawo do informacji i odstąpienia

Zawsze istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych u nas danych, bez podania przyczyn. Zawsze można zablokować, skorygować lub usunąć zachowane u nas dane. Osoby mają również prawo bez podania przyczyny cofnąć zgodę na pozyskiwanie i wykorzystywanie danych. W tym celu proszę się zwrócić, pisząc na adres podany w stopce strony. W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji w przypadku dalszych pytań związanych z naszą polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.